İstanbul SEO Ajansı
Yeni̇ Üyeli̇k Formu
Buradasınız: Anasayfa / Yeni̇ Üyeli̇k Formu


 1. TARAFLAR
1.1. Time SEO Agency (“Şirket”), internet sitesi üzerindeki hizmetleri (“Hizmetler”) kullanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme (“Sözleşme”) akdedilmiştir.
 1. 2TANIMLAR
2.1. Şirket: Time SEO Agency’yi ifade eder.
2.2. Kullanıcı: İnternet sitesi üzerinden hizmetleri kullanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
2.3. İnternet Sitesi: Şirket tarafından işletilen, time-seo-agency.com alan adı altında faaliyet gösteren web sitesini ifade eder.
2.4. Hizmetler: Şirket tarafından sunulan her türlü danışmanlık, web tasarım, yazılım, SEO, dijital pazarlama, içerik üretimi ve benzeri hizmetleri ifade eder.
 1. 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın internet sitesi üzerinden Hizmetleri kullanımına ilişkin şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
3.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanması şartıyla yürürlüğe girecektir.
 1. 4 SÖZLEŞME KAPSAMI
4.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden Hizmetleri kullanarak, işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.
4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından sunulan Hizmetleri, İnternet Sitesi üzerinden talep edebilir.
4.3. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından sunulan bilgi, doküman, rapor, veri ve diğer her türlü materyalleri sadece Hizmetlerin sunulduğu süre boyunca kullanabilecektir.
 1. 5 KULLANIM ŞARTLARI
5.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni sadece yasal amaçlar doğrultusunda kullanacaktır.
5.2. Kullanıcı, Hizmetleri kullanarak Şirket’in diğer Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere zarar vermesini engelleyecektir.
5.3. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni Şirket’in yazılı izni olmadan üçüncü kişilere kopyalayamaz, çoğaltamaz, işlem yapamaz veya başka bir şekilde dağıtamaz.
5.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden sağlanan Hizmetleri kötüye kullanamaz veya herhangi bir şekilde engelleyemez veya aksatamaz.
5.5. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanırken, yasalara, diğer Kullanıcılar’a, üçüncü kişilere veya Şirket’in itibarına zarar verecek davranışlarda bulunamaz.
5.6. Kullanıcı, Şirket’in yazılı izni olmadan, İnternet Sitesi’ne herhangi bir şekilde müdahale etmeyecektir.
5.7. Kullanıcı, Şirket’in belirlediği kurallara uymayı kabul etmektedir.
5.8. Kullanıcı, Şirket’in herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’ne erişimini engelleyebileceğini veya Kullanıcı’nın hesabını askıya alabileceğini kabul etmektedir.
 1. 6 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1. İnternet Sitesi’nde bulunan tüm bilgi, belge, yazılım, veri, metin, fotoğraf, video, müzik, ses, grafik, marka ve benzeri materyaller Şirket’e aittir ve Şirket’in fikri mülkiyet haklarına tabidir. 6.2. Kullanıcı, Şirket’in fikri mülkiyet haklarına saygı gösterecektir.
 1. 7 GARANTİLER VE SORUMLULUKLAR
7.1. Şirket, İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetleri, hatalı olmaması için elinden gelen özeni gösterir. Ancak, Şirket’in İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetlerde herhangi bir hata veya eksiklik olması halinde, bu hususun giderilmesi için Şirket’e bildirilmesi gerekmektedir.
7.2. Şirket, İnternet Sitesi’nin kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını garanti etmez. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne herhangi bir şekilde müdahale edemediği takdirde, Şirket’in herhangi bir arıza veya kesinti olması halinde hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul etmektedir.
7.3. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden eriştiği veya kullanıcı hesabına kaydolduğu bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu garanti etmektedir. Kullanıcı, Şirket’in bu bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini kontrol etme yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir.
7.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanması nedeniyle herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak zarar görmesi halinde, Şirket’in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul etmektedir
 1. 8 İPTAL VE DEĞİŞİKLİKLER
8.1. Şirket, İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetlerin herhangi bir nedenle iptal edilmesine veya değiştirilmesine karar verebilir.
8.2. Şirket, İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetleri değiştirme, iptal etme veya İnternet Sitesi’ni herhangi bir nedenle kapatma hakkını saklı tutar.
 1. 9 GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9.1. Kullanıcı, Şirket’in İnternet Sitesi üzerinden sağladığı Hizmetler ile ilgili tüm kişisel verilerini, ilgili mevzuat uyarınca koruma altına alınmasını kabul etmektedir.
9.2. Kullanıcı, Şirket’in İnternet Sitesi üzerinden sağladığı Hizmetler için verdiği kişisel verilerin Şirket tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmektedir.
9.3. Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından İnternet Sitesi üzerinden sağlanan Hizmetlerin sunumu amacıyla kullanılabileceğini kabul etmektedir.
9.4. Şirket, kişisel verilerin güvenliği için gerekli önlemleri alacaktır.
 1. 10 İŞLEM ÜCRETİ
10.1. Şirket, İnternet Sitesi üzerinden sağlanan Hizmetler için Kullanıcı’dan ücret talep edebilir.
10.2. İşlem ücreti, Şirket tarafından belirlenecek olan fiyat tarifesi doğrultusunda Kullanıcı tarafından ödenecektir.
10.3. Kullanıcı, işlem ücretini Şirket’in belirlediği ödeme yöntemleri ile ödeyecektir.
 1. 11 İADE VE İPTAL KOŞULLARI
11.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı herhangi bir Hizmet için iade veya iptal talebinde bulunabilir.
11.2. İade veya iptal talepleri Şirket’in belirleyeceği şartlar ve süreler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 1. 12 YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİKLER
12.1. Bu Sözleşme, İnternet Sitesi üzerinden üyelik işlemi gerçekleştiren Kullanıcılar için yürürlükte olacaktır.
12.2. Şirket, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
12.3. Değişiklikler, İnternet Sitesi üzerinden yayınlanarak Kullanıcı’ya bildirilecektir.
 1. 13 SMS VE E-MAIL TANITIM İZNİ
13.1. Kullanıcı, Şirket’in İnternet Sitesi üzerinden sağladığı Hizmetler ile ilgili SMS ve e-mail tanıtım faaliyetlerinde bulunulmasına açık bir şekilde izin vermektedir.
13.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde kayıt olurken ve Hizmetlerden yararlanırken sağladığı e-mail adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerinin SMS ve e-mail tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmasını kabul etmektedir.
13.3. Kullanıcı, SMS ve e-mail tanıtım faaliyetleri kapsamında Şirket tarafından gönderilen mesajların içeriğinden Şirket’in sorumlu olmadığını kabul etmektedir.
13.4. Kullanıcı, SMS ve e-mail tanıtım faaliyetlerinden çıkmak istediği takdirde, Şirket’e yazılı olarak veya İnternet Sitesi üzerinden bildirim yaparak tanıtım faaliyetlerinden çıkabilecektir.Yukarıdaki maddeler, Kullanıcı'nın İnternet Sitesi'nde kaydolurken SMS ve e-mail tanıtım faaliyetleri kapsamında kişisel bilgilerinin kullanımına izin verdiğini belirtmektedir. Bu bilgiler, Şirket tarafından yapılan SMS ve e-mail tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılabilir. Kullanıcı, SMS ve e-mail tanıtım faaliyetlerinden çıkmak istediği takdirde Şirket'e yazılı olarak veya İnternet Sitesi üzerinden bildirim yaparak bu faaliyetlerden çıkabilir. SMS ve e-mail tanıtım faaliyetlerinin içeriğinden Şirket sorumlu değildir.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın